Közgyűlési MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársak!

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas Szövetség soron következő KÖZGYŰLÉS-ét 2017. március 17. napján (pénteken) 15.00 órai kezdettel tartjuk Szolnokon a Turisztikai és Szabadidő Központ tanácstermében. 

A közgyűlés (tervezett) napirendje:

1./ Beszámolók a szövetség helyzetéről, szakmai eredményeiről és gazdálkodásáról:

  • a szövetség elnökének és szakági alelnökeinek beszámolója az elmúlt év eredményeiről,
  • a Számvizsgáló Bizottság jelentése a szövetség 2016. évi gazdálkodásának ellenőrzési tapasztalatairól.

2./ Egyebek

  • 2017. évi versenyhelyszínek és időpontok egyeztetése (VERSENYNAPTÁR összeállítása és elfogadása)
  • A Megyei Lovas Szövetség jogi státuszának rendezése.
FONTOS!!!

A közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosult  tagok legalább 50%-a + 1 fő megjelenik. Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlést  2017. március 17. (péntek) 15.30 óra kezdési időpontra, az előzővel azonos helyszínen hívom össze.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes a megjelölt (fenti) napirendi pontok esetében.

Tisztelettel: Bíró Árpád elnök

FIGYELEM!!!

Az egyes napirendek korrekt megtárgyalásához elengedhetetlen, hogy a szövetség szakágai közös álláspontjukat előzetesen kialakítsák, ezért a közgyűlés előtt egy órával azaz 14.00 órai kezdettel, azonos helyszínen (szakáganként elkülönülve külön termekben) SZAKÁGI KÖZGYŰLÉSEKET is tartunk.

Kérjük az egyes szakágak sportolóit, edzőit, a szakági versenyeinken tevékenykedő bírókat, a rendezvényszervezőket és pártoló tagokat az eredményes munka érdekében a szakági közgyűlések munkájában személyesen is vegyenek részt; véleményük megfogalmazásával segítsék munkánkat.