Fogathajtó szakági elnök feladatai

A megválasztott szakági elnök saját hatáskörében kéri fel a szakági titkárt, a közös munkavégzésre.

 • A szakági titkárral közösen nyilvántartást vezet a megyében versenyző sportolókról.
 • Összehangolja és elkészíti a szakág versenynaptárát.
 • Ellátja a sportolók és tagok érdekképviseletét.
 • Szoros kapcsolatot tart a megyei elnökkel és egyúttal elnökségi tagként részt vesz a megyei elnökség munkájában.
 • Propagandát fejt ki és népszerűsíti a szakágat.
 • Ellátja az SZLV versenyekkel kapcsolatos megyei megbízotti feladatokat.
 • Kiírja a megyebajnoki rendszer versenyszabályzatát és azt folyamatosan ellenőrzi, illetve a verseny eredményeket nyilvántartja.
 • Javaslatot tesz a sportágon belüli kitüntetésre.
 • Javaslatot tesz és közreműködik a szakág sportszakembereinek továbbképzésében.
 • Szoros kapcsolatot tart a megyei egyesületek vezetőivel, versenyrendezőkkel, igény szerint segíti azok munkáját.
 • Naprakész a szakágat érintő változásokból.
 • Segíti a megyei honlap szakmai anyagokkal történő gazdagítását.
 • Évente beszámolót készít a szakágban történt eseményekről.
 • Az Országos 'C' kategóriás döntőn csapatvezetőként köteles részt venni, ennek kapcsán szervez, nevez, szakmai segítséget nyújt, értékel.
 • A Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágával szoros kapcsolatot tart:
  • részt vesz annak közgyűlésein, annak szakmai fórumain,
  • betartja és betartatja annak sportági szabályait,
  • a megyei versenyeket a Szövetség irányába lejelenti,
  • képviseli a megyei szakági szövetség érdekeit, országos szinten.

Munkáját ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végzi.