NEVEZÉSI LAP

Alulírott kijelentem, hogy 2017. évben a Dél-Kelet Magyarországi régiós fogathajtó bajnokságban részt kívánok venni.